มีสินค้า

119 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11041' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20948,20957,10488,19617,19618,11040,10492,11033,20949,11050,10490,20958,11048 Array ( [0] => 20948 [1] => 20957 [2] => 10488 [3] => 19617 [4] => 19618 [5] => 11040 [6] => 10492 [7] => 11033 [8] => 20949 [9] => 11050 [10] => 10490 [11] => 20958 [12] => 11048 )