มีสินค้า

119 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11041' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11050,20957,11033,11048,19618,10490,19617,10492,10488,20958,11040 Array ( [0] => 11050 [1] => 20957 [2] => 11033 [3] => 11048 [4] => 19618 [5] => 10490 [6] => 19617 [7] => 10492 [8] => 10488 [9] => 20958 [10] => 11040 )