มีสินค้า

119 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11041' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20948,10490,20958,11050,19617,11048,20949,19618,11040,10492,20957,11033,10488 Array ( [0] => 20948 [1] => 10490 [2] => 20958 [3] => 11050 [4] => 19617 [5] => 11048 [6] => 20949 [7] => 19618 [8] => 11040 [9] => 10492 [10] => 20957 [11] => 11033 [12] => 10488 )