มีสินค้า

119 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11041' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10490,20958,11048,20957,10488,11040,11033,10492,19618,19617,11050 Array ( [0] => 10490 [1] => 20958 [2] => 11048 [3] => 20957 [4] => 10488 [5] => 11040 [6] => 11033 [7] => 10492 [8] => 19618 [9] => 19617 [10] => 11050 )