มีสินค้า

59 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11040' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19617,10488,11041,10492,20958,11048,20957,10490,11033,11050,19618 Array ( [0] => 19617 [1] => 10488 [2] => 11041 [3] => 10492 [4] => 20958 [5] => 11048 [6] => 20957 [7] => 10490 [8] => 11033 [9] => 11050 [10] => 19618 )