มีสินค้า

59 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11040' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19617,10488,20958,20957,10492,11033,11048,11050,10490,11041,19618 Array ( [0] => 19617 [1] => 10488 [2] => 20958 [3] => 20957 [4] => 10492 [5] => 11033 [6] => 11048 [7] => 11050 [8] => 10490 [9] => 11041 [10] => 19618 )