มีสินค้า

59 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11040' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11050,20957,11048,10488,11033,10490,10492,11041,20958,19617,19618 Array ( [0] => 11050 [1] => 20957 [2] => 11048 [3] => 10488 [4] => 11033 [5] => 10490 [6] => 10492 [7] => 11041 [8] => 20958 [9] => 19617 [10] => 19618 )