มีสินค้า

59 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11040' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20949,19618,10490,11050,19617,20958,20948,10488,11033,11048,10492,20957,11041 Array ( [0] => 20949 [1] => 19618 [2] => 10490 [3] => 11050 [4] => 19617 [5] => 20958 [6] => 20948 [7] => 10488 [8] => 11033 [9] => 11048 [10] => 10492 [11] => 20957 [12] => 11041 )