มีสินค้า

59 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11040' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11033,19617,10492,10490,20958,11048,19618,11050,20957,11041,10488 Array ( [0] => 11033 [1] => 19617 [2] => 10492 [3] => 10490 [4] => 20958 [5] => 11048 [6] => 19618 [7] => 11050 [8] => 20957 [9] => 11041 [10] => 10488 )