มีสินค้า

59 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11040' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11033,11048,20958,10492,20957,11041,19617,19618,10490,10488,11050 Array ( [0] => 11033 [1] => 11048 [2] => 20958 [3] => 10492 [4] => 20957 [5] => 11041 [6] => 19617 [7] => 19618 [8] => 10490 [9] => 10488 [10] => 11050 )