มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11039' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3429,5303,5032,6499,2742,6125,5302,7964,11030,6492,3701,6488,5038,5959,3687,6489,5033,4939 Array ( [0] => 3429 [1] => 5303 [2] => 5032 [3] => 6499 [4] => 2742 [5] => 6125 [6] => 5302 [7] => 7964 [8] => 11030 [9] => 6492 [10] => 3701 [11] => 6488 [12] => 5038 [13] => 5959 [14] => 3687 [15] => 6489 [16] => 5033 [17] => 4939 )