มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11039' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5037,6125,4939,2740,5959,3429,23063,5035,3701,2742,6489,5033,24013,11049,5302,5303,5032,5038 Array ( [0] => 5037 [1] => 6125 [2] => 4939 [3] => 2740 [4] => 5959 [5] => 3429 [6] => 23063 [7] => 5035 [8] => 3701 [9] => 2742 [10] => 6489 [11] => 5033 [12] => 24013 [13] => 11049 [14] => 5302 [15] => 5303 [16] => 5032 [17] => 5038 )