มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11039' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5032,2740,11049,11030,5033,6221,6492,3429,3701,5038,4939,7787,6126,2742,5959,3687,6125,6489 Array ( [0] => 5032 [1] => 2740 [2] => 11049 [3] => 11030 [4] => 5033 [5] => 6221 [6] => 6492 [7] => 3429 [8] => 3701 [9] => 5038 [10] => 4939 [11] => 7787 [12] => 6126 [13] => 2742 [14] => 5959 [15] => 3687 [16] => 6125 [17] => 6489 )