มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11039' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5033,3701,2742,24013,5035,11030,4939,3429,5037,5303,5302,16146,6221,11049,6126,6499,5032,3687 Array ( [0] => 5033 [1] => 3701 [2] => 2742 [3] => 24013 [4] => 5035 [5] => 11030 [6] => 4939 [7] => 3429 [8] => 5037 [9] => 5303 [10] => 5302 [11] => 16146 [12] => 6221 [13] => 11049 [14] => 6126 [15] => 6499 [16] => 5032 [17] => 3687 )