มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11039' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3687,6125,2742,7964,4939,11049,5303,5035,23063,24013,6489,6488,23064,6499,5033,3429,6126,5302 Array ( [0] => 3687 [1] => 6125 [2] => 2742 [3] => 7964 [4] => 4939 [5] => 11049 [6] => 5303 [7] => 5035 [8] => 23063 [9] => 24013 [10] => 6489 [11] => 6488 [12] => 23064 [13] => 6499 [14] => 5033 [15] => 3429 [16] => 6126 [17] => 5302 )