สินค้าหมด

159 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11038' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13044,11496,18228,19502,11027,8466,18676,8433,11021,14755,11036,11023,10230,11170,8241,18673,18679,11031 Array ( [0] => 13044 [1] => 11496 [2] => 18228 [3] => 19502 [4] => 11027 [5] => 8466 [6] => 18676 [7] => 8433 [8] => 11021 [9] => 14755 [10] => 11036 [11] => 11023 [12] => 10230 [13] => 11170 [14] => 8241 [15] => 18673 [16] => 18679 [17] => 11031 )