สินค้าหมด

159 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11038' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13044,9325,8433,10230,11036,18679,19502,8465,8466,8464,14755,11170,11496,11021,11031,24093,13045,18228 Array ( [0] => 13044 [1] => 9325 [2] => 8433 [3] => 10230 [4] => 11036 [5] => 18679 [6] => 19502 [7] => 8465 [8] => 8466 [9] => 8464 [10] => 14755 [11] => 11170 [12] => 11496 [13] => 11021 [14] => 11031 [15] => 24093 [16] => 13045 [17] => 18228 )