สินค้าหมด

159 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11038' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8466,11027,11496,11023,8464,11036,14755,8465,8241,18673,10230,11031,19502,24093,13044,13045,18228,18679 Array ( [0] => 8466 [1] => 11027 [2] => 11496 [3] => 11023 [4] => 8464 [5] => 11036 [6] => 14755 [7] => 8465 [8] => 8241 [9] => 18673 [10] => 10230 [11] => 11031 [12] => 19502 [13] => 24093 [14] => 13044 [15] => 13045 [16] => 18228 [17] => 18679 )