สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11037' and ( pcharacter='186' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11171,24344,5122,14783 Array ( [0] => 11171 [1] => 24344 [2] => 5122 [3] => 14783 )