มีสินค้า

129 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11036' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18228,18679,14755,18676,11038,8464,11031,11170,8467,8466,11027,10230,18673,11021,11023,9325,13044,8241 Array ( [0] => 18228 [1] => 18679 [2] => 14755 [3] => 18676 [4] => 11038 [5] => 8464 [6] => 11031 [7] => 11170 [8] => 8467 [9] => 8466 [10] => 11027 [11] => 10230 [12] => 18673 [13] => 11021 [14] => 11023 [15] => 9325 [16] => 13044 [17] => 8241 )