สินค้าเหลือน้อย

129 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11036' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11023,18676,11496,24093,18673,8465,8466,11031,8464,18228,10230,14755,8467,9325,11038,13044,11021,18679 Array ( [0] => 11023 [1] => 18676 [2] => 11496 [3] => 24093 [4] => 18673 [5] => 8465 [6] => 8466 [7] => 11031 [8] => 8464 [9] => 18228 [10] => 10230 [11] => 14755 [12] => 8467 [13] => 9325 [14] => 11038 [15] => 13044 [16] => 11021 [17] => 18679 )