มีสินค้า

59 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11034' and ( pcharacter='75' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20157,2637,2634,11024,2641,2639,3175,2640,2635,2632,2633,2984,2685,2642,2636,11151,2638 Array ( [0] => 20157 [1] => 2637 [2] => 2634 [3] => 11024 [4] => 2641 [5] => 2639 [6] => 3175 [7] => 2640 [8] => 2635 [9] => 2632 [10] => 2633 [11] => 2984 [12] => 2685 [13] => 2642 [14] => 2636 [15] => 11151 [16] => 2638 )