มีสินค้า

59 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11034' and ( pcharacter='75' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3175,2641,2636,2634,11151,2640,11024,20157,2639,2633,2632,2984,2638,2637,2635,2642 Array ( [0] => 3175 [1] => 2641 [2] => 2636 [3] => 2634 [4] => 11151 [5] => 2640 [6] => 11024 [7] => 20157 [8] => 2639 [9] => 2633 [10] => 2632 [11] => 2984 [12] => 2638 [13] => 2637 [14] => 2635 [15] => 2642 )