สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11033' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20958,11041,11050,20948,10492,19617,11040,10490,20949,19618,20957,10488,11048 Array ( [0] => 20958 [1] => 11041 [2] => 11050 [3] => 20948 [4] => 10492 [5] => 19617 [6] => 11040 [7] => 10490 [8] => 20949 [9] => 19618 [10] => 20957 [11] => 10488 [12] => 11048 )