สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11033' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11050,20957,20948,11048,19618,10492,20949,19617,10488,11040,11041,10490,20958 Array ( [0] => 11050 [1] => 20957 [2] => 20948 [3] => 11048 [4] => 19618 [5] => 10492 [6] => 20949 [7] => 19617 [8] => 10488 [9] => 11040 [10] => 11041 [11] => 10490 [12] => 20958 )