สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11033' and ( pcharacter='212' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10492,20958,11041,11040,11050,10488,19617,19618,10490,11048,20957 Array ( [0] => 10492 [1] => 20958 [2] => 11041 [3] => 11040 [4] => 11050 [5] => 10488 [6] => 19617 [7] => 19618 [8] => 10490 [9] => 11048 [10] => 20957 )