สินค้าเหลือน้อย

89 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11032' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8436,11020,11488,8539,22224,8438,10279,11029,24014,9421,6496,14686,8437,4821,11026,8439,14693,8435 Array ( [0] => 8436 [1] => 11020 [2] => 11488 [3] => 8539 [4] => 22224 [5] => 8438 [6] => 10279 [7] => 11029 [8] => 24014 [9] => 9421 [10] => 6496 [11] => 14686 [12] => 8437 [13] => 4821 [14] => 11026 [15] => 8439 [16] => 14693 [17] => 8435 )