สินค้าเหลือน้อย

89 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11032' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8438,11029,6496,11026,8437,11020,8436,14686,22224,8539,10279,9421,8435,8439,24014,4821,14693,11488 Array ( [0] => 8438 [1] => 11029 [2] => 6496 [3] => 11026 [4] => 8437 [5] => 11020 [6] => 8436 [7] => 14686 [8] => 22224 [9] => 8539 [10] => 10279 [11] => 9421 [12] => 8435 [13] => 8439 [14] => 24014 [15] => 4821 [16] => 14693 [17] => 11488 )