สินค้าเหลือน้อย

89 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11032' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4821,11026,8439,11020,11488,8435,22224,8539,8437,6496,8436,10279,14686,8438,9421,11029,14693 Array ( [0] => 4821 [1] => 11026 [2] => 8439 [3] => 11020 [4] => 11488 [5] => 8435 [6] => 22224 [7] => 8539 [8] => 8437 [9] => 6496 [10] => 8436 [11] => 10279 [12] => 14686 [13] => 8438 [14] => 9421 [15] => 11029 [16] => 14693 )