สินค้าหมด

139 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11031' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10230,18673,11036,18228,19502,8433,11496,8465,13044,9325,11023,18676,18679,8241,8464,14755,11027,13045 Array ( [0] => 10230 [1] => 18673 [2] => 11036 [3] => 18228 [4] => 19502 [5] => 8433 [6] => 11496 [7] => 8465 [8] => 13044 [9] => 9325 [10] => 11023 [11] => 18676 [12] => 18679 [13] => 8241 [14] => 8464 [15] => 14755 [16] => 11027 [17] => 13045 )