สินค้าหมด

139 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11031' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18673,8464,8467,11027,14755,19502,11496,11038,8241,8466,11021,18679,10230,18228,8465,9325,11023,11036 Array ( [0] => 18673 [1] => 8464 [2] => 8467 [3] => 11027 [4] => 14755 [5] => 19502 [6] => 11496 [7] => 11038 [8] => 8241 [9] => 8466 [10] => 11021 [11] => 18679 [12] => 10230 [13] => 18228 [14] => 8465 [15] => 9325 [16] => 11023 [17] => 11036 )