มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11030' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4939,6499,5038,24013,6126,6125,11049,16146,6492,11039,7787,5033,5303,3429,6221,6489,5302,5035 Array ( [0] => 4939 [1] => 6499 [2] => 5038 [3] => 24013 [4] => 6126 [5] => 6125 [6] => 11049 [7] => 16146 [8] => 6492 [9] => 11039 [10] => 7787 [11] => 5033 [12] => 5303 [13] => 3429 [14] => 6221 [15] => 6489 [16] => 5302 [17] => 5035 )