มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11030' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23063,23064,6221,5033,24013,5032,7964,5959,3429,6125,5303,5037,5302,6489,6499,11039,3701,7787 Array ( [0] => 23063 [1] => 23064 [2] => 6221 [3] => 5033 [4] => 24013 [5] => 5032 [6] => 7964 [7] => 5959 [8] => 3429 [9] => 6125 [10] => 5303 [11] => 5037 [12] => 5302 [13] => 6489 [14] => 6499 [15] => 11039 [16] => 3701 [17] => 7787 )