มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11030' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3429,6125,24013,3687,5959,11039,23063,6489,2742,23064,5038,6499,5037,11049,5033,6488,5035,7787 Array ( [0] => 3429 [1] => 6125 [2] => 24013 [3] => 3687 [4] => 5959 [5] => 11039 [6] => 23063 [7] => 6489 [8] => 2742 [9] => 23064 [10] => 5038 [11] => 6499 [12] => 5037 [13] => 11049 [14] => 5033 [15] => 6488 [16] => 5035 [17] => 7787 )