มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11030' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4939,5032,23064,5033,7787,24013,3701,5959,6489,3429,16146,11039,23063,11049,5038,5035,5037,5302 Array ( [0] => 4939 [1] => 5032 [2] => 23064 [3] => 5033 [4] => 7787 [5] => 24013 [6] => 3701 [7] => 5959 [8] => 6489 [9] => 3429 [10] => 16146 [11] => 11039 [12] => 23063 [13] => 11049 [14] => 5038 [15] => 5035 [16] => 5037 [17] => 5302 )