มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11030' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16146,6488,5033,5303,5038,7787,5037,7964,6499,5035,5302,6492,5032,11049,6489,3701,4939,11039 Array ( [0] => 16146 [1] => 6488 [2] => 5033 [3] => 5303 [4] => 5038 [5] => 7787 [6] => 5037 [7] => 7964 [8] => 6499 [9] => 5035 [10] => 5302 [11] => 6492 [12] => 5032 [13] => 11049 [14] => 6489 [15] => 3701 [16] => 4939 [17] => 11039 )