มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11030' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6489,7787,4939,6125,5032,11049,5035,6221,6126,6492,3687,5303,2740,3701,11039,5959,23064,3429 Array ( [0] => 6489 [1] => 7787 [2] => 4939 [3] => 6125 [4] => 5032 [5] => 11049 [6] => 5035 [7] => 6221 [8] => 6126 [9] => 6492 [10] => 3687 [11] => 5303 [12] => 2740 [13] => 3701 [14] => 11039 [15] => 5959 [16] => 23064 [17] => 3429 )