มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11030' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2742,6488,5303,3687,11039,5302,23064,5032,5038,5035,5033,3701,6492,23063,7787,3429,6126,11049 Array ( [0] => 2742 [1] => 6488 [2] => 5303 [3] => 3687 [4] => 11039 [5] => 5302 [6] => 23064 [7] => 5032 [8] => 5038 [9] => 5035 [10] => 5033 [11] => 3701 [12] => 6492 [13] => 23063 [14] => 7787 [15] => 3429 [16] => 6126 [17] => 11049 )