มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11030' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6492,23063,3687,7964,6489,6221,7787,4939,24013,6126,6488,5038,6499,5303,2742,5959,5033,23064 Array ( [0] => 6492 [1] => 23063 [2] => 3687 [3] => 7964 [4] => 6489 [5] => 6221 [6] => 7787 [7] => 4939 [8] => 24013 [9] => 6126 [10] => 6488 [11] => 5038 [12] => 6499 [13] => 5303 [14] => 2742 [15] => 5959 [16] => 5033 [17] => 23064 )