มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11030' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3701,11049,6221,3429,7787,6488,5035,5959,3687,23063,4939,6125,5303,11039,5038,2742,6489,5302 Array ( [0] => 3701 [1] => 11049 [2] => 6221 [3] => 3429 [4] => 7787 [5] => 6488 [6] => 5035 [7] => 5959 [8] => 3687 [9] => 23063 [10] => 4939 [11] => 6125 [12] => 5303 [13] => 11039 [14] => 5038 [15] => 2742 [16] => 6489 [17] => 5302 )