มีสินค้า

139 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11030' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6221,23063,3701,6489,5959,24013,5033,6126,2742,3429,23064,6125,5038,5035,5303,5032,7787,3687 Array ( [0] => 6221 [1] => 23063 [2] => 3701 [3] => 6489 [4] => 5959 [5] => 24013 [6] => 5033 [7] => 6126 [8] => 2742 [9] => 3429 [10] => 23064 [11] => 6125 [12] => 5038 [13] => 5035 [14] => 5303 [15] => 5032 [16] => 7787 [17] => 3687 )