มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11029' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14686,8435,8436,8438,11488,14693,9421,4821,22224,8439,11020,8539,8437,11032,6496,11026,10279,24014 Array ( [0] => 14686 [1] => 8435 [2] => 8436 [3] => 8438 [4] => 11488 [5] => 14693 [6] => 9421 [7] => 4821 [8] => 22224 [9] => 8439 [10] => 11020 [11] => 8539 [12] => 8437 [13] => 11032 [14] => 6496 [15] => 11026 [16] => 10279 [17] => 24014 )