มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11029' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4821,10279,8438,11026,9421,6496,24014,8436,8439,11020,8437,22224,8539,11032,14693,11488,8435,14686 Array ( [0] => 4821 [1] => 10279 [2] => 8438 [3] => 11026 [4] => 9421 [5] => 6496 [6] => 24014 [7] => 8436 [8] => 8439 [9] => 11020 [10] => 8437 [11] => 22224 [12] => 8539 [13] => 11032 [14] => 14693 [15] => 11488 [16] => 8435 [17] => 14686 )