มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11029' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4821,14686,6496,11020,8437,8539,10279,8435,8439,22224,11032,11488,14693,8438,9421,11026,8436 Array ( [0] => 4821 [1] => 14686 [2] => 6496 [3] => 11020 [4] => 8437 [5] => 8539 [6] => 10279 [7] => 8435 [8] => 8439 [9] => 22224 [10] => 11032 [11] => 11488 [12] => 14693 [13] => 8438 [14] => 9421 [15] => 11026 [16] => 8436 )