มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11029' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8436,8439,11488,11026,4821,8437,22224,8539,14693,9421,10279,6496,11032,8438,8435,14686,11020 Array ( [0] => 8436 [1] => 8439 [2] => 11488 [3] => 11026 [4] => 4821 [5] => 8437 [6] => 22224 [7] => 8539 [8] => 14693 [9] => 9421 [10] => 10279 [11] => 6496 [12] => 11032 [13] => 8438 [14] => 8435 [15] => 14686 [16] => 11020 )