มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11029' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4821,11020,10279,22224,11032,9421,6496,8437,11488,8438,8436,8439,8539,14693,14686,8435,24014,11026 Array ( [0] => 4821 [1] => 11020 [2] => 10279 [3] => 22224 [4] => 11032 [5] => 9421 [6] => 6496 [7] => 8437 [8] => 11488 [9] => 8438 [10] => 8436 [11] => 8439 [12] => 8539 [13] => 14693 [14] => 14686 [15] => 8435 [16] => 24014 [17] => 11026 )