มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11029' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11488,22224,10279,11020,8438,14686,8436,8439,11026,8539,9421,24014,14693,11032,4821,8435,6496,8437 Array ( [0] => 11488 [1] => 22224 [2] => 10279 [3] => 11020 [4] => 8438 [5] => 14686 [6] => 8436 [7] => 8439 [8] => 11026 [9] => 8539 [10] => 9421 [11] => 24014 [12] => 14693 [13] => 11032 [14] => 4821 [15] => 8435 [16] => 6496 [17] => 8437 )