มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11028' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8504,6691,5557,18915,5725,7357,18336,21506,6864,6899,7210,6866,20040,6944,5873,22976,6946,18113 Array ( [0] => 8504 [1] => 6691 [2] => 5557 [3] => 18915 [4] => 5725 [5] => 7357 [6] => 18336 [7] => 21506 [8] => 6864 [9] => 6899 [10] => 7210 [11] => 6866 [12] => 20040 [13] => 6944 [14] => 5873 [15] => 22976 [16] => 6946 [17] => 18113 )