มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11028' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5554,20832,6056,11168,6899,6947,5724,6144,6945,12052,6436,7208,7256,7857,11011,18726,5551,21720 Array ( [0] => 5554 [1] => 20832 [2] => 6056 [3] => 11168 [4] => 6899 [5] => 6947 [6] => 5724 [7] => 6144 [8] => 6945 [9] => 12052 [10] => 6436 [11] => 7208 [12] => 7256 [13] => 7857 [14] => 11011 [15] => 18726 [16] => 5551 [17] => 21720 )