มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11028' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7857,6899,7257,18915,6827,18336,5554,6945,10546,7209,7256,11011,12052,8477,18113,11047,6112,6057 Array ( [0] => 7857 [1] => 6899 [2] => 7257 [3] => 18915 [4] => 6827 [5] => 18336 [6] => 5554 [7] => 6945 [8] => 10546 [9] => 7209 [10] => 7256 [11] => 11011 [12] => 12052 [13] => 8477 [14] => 18113 [15] => 11047 [16] => 6112 [17] => 6057 )