มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11028' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24645,23296,6694,13054,5551,7209,5723,7358,7210,7357,6693,20039,18113,5725,22976,7857,21222,20832 Array ( [0] => 24645 [1] => 23296 [2] => 6694 [3] => 13054 [4] => 5551 [5] => 7209 [6] => 5723 [7] => 7358 [8] => 7210 [9] => 7357 [10] => 6693 [11] => 20039 [12] => 18113 [13] => 5725 [14] => 22976 [15] => 7857 [16] => 21222 [17] => 20832 )