มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11028' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6436,5559,5555,6693,5873,8477,7358,21506,7356,6947,21720,6691,18726,5854,7208,6111,5723,6293 Array ( [0] => 6436 [1] => 5559 [2] => 5555 [3] => 6693 [4] => 5873 [5] => 8477 [6] => 7358 [7] => 21506 [8] => 7356 [9] => 6947 [10] => 21720 [11] => 6691 [12] => 18726 [13] => 5854 [14] => 7208 [15] => 6111 [16] => 5723 [17] => 6293 )