สินค้าเหลือน้อย

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11028' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11167,6142,6949,23297,11025,10367,22811,5560,6945,6866,5559,24796,7209,5692,5558,6293,6864,11168 Array ( [0] => 11167 [1] => 6142 [2] => 6949 [3] => 23297 [4] => 11025 [5] => 10367 [6] => 22811 [7] => 5560 [8] => 6945 [9] => 6866 [10] => 5559 [11] => 24796 [12] => 7209 [13] => 5692 [14] => 5558 [15] => 6293 [16] => 6864 [17] => 11168 )