มีสินค้า

109 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11027' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11036,14755,13044,11038,8433,18673,11496,8241,18228,19502,8466,11021,8465,10230,18679,24093,11170,8464 Array ( [0] => 11036 [1] => 14755 [2] => 13044 [3] => 11038 [4] => 8433 [5] => 18673 [6] => 11496 [7] => 8241 [8] => 18228 [9] => 19502 [10] => 8466 [11] => 11021 [12] => 8465 [13] => 10230 [14] => 18679 [15] => 24093 [16] => 11170 [17] => 8464 )