มีสินค้า

109 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11027' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8241,13045,11031,13044,11170,24093,14755,8464,9325,19502,11021,10230,11496,8466,11036,8433,18679,11023 Array ( [0] => 8241 [1] => 13045 [2] => 11031 [3] => 13044 [4] => 11170 [5] => 24093 [6] => 14755 [7] => 8464 [8] => 9325 [9] => 19502 [10] => 11021 [11] => 10230 [12] => 11496 [13] => 8466 [14] => 11036 [15] => 8433 [16] => 18679 [17] => 11023 )