มีสินค้า

99 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11026' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8539,11488,14686,11032,8436,14693,8439,9421,8435,22224,8437,10279,24014,11020,6496,8438,4821,11029 Array ( [0] => 8539 [1] => 11488 [2] => 14686 [3] => 11032 [4] => 8436 [5] => 14693 [6] => 8439 [7] => 9421 [8] => 8435 [9] => 22224 [10] => 8437 [11] => 10279 [12] => 24014 [13] => 11020 [14] => 6496 [15] => 8438 [16] => 4821 [17] => 11029 )