สินค้าเหลือน้อย

159 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11025' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5557,11167,6292,20041,11011,6899,8504,6057,5560,21720,5874,23297,20832,5552,6827,6111,6694,6864 Array ( [0] => 5557 [1] => 11167 [2] => 6292 [3] => 20041 [4] => 11011 [5] => 6899 [6] => 8504 [7] => 6057 [8] => 5560 [9] => 21720 [10] => 5874 [11] => 23297 [12] => 20832 [13] => 5552 [14] => 6827 [15] => 6111 [16] => 6694 [17] => 6864 )