สินค้าหมด

79 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11024' and ( pcharacter='75' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2637,3175,2635,11151,2638,2633,11034,2640,2639,2641,2984,2636,2642,20157,2634,2632 Array ( [0] => 2637 [1] => 3175 [2] => 2635 [3] => 11151 [4] => 2638 [5] => 2633 [6] => 11034 [7] => 2640 [8] => 2639 [9] => 2641 [10] => 2984 [11] => 2636 [12] => 2642 [13] => 20157 [14] => 2634 [15] => 2632 )