สินค้าหมด

79 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11024' and ( pcharacter='75' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2639,2635,2632,20157,2637,2636,11034,2634,2638,2984,11151,2633,2640,2642,2641,3175 Array ( [0] => 2639 [1] => 2635 [2] => 2632 [3] => 20157 [4] => 2637 [5] => 2636 [6] => 11034 [7] => 2634 [8] => 2638 [9] => 2984 [10] => 11151 [11] => 2633 [12] => 2640 [13] => 2642 [14] => 2641 [15] => 3175 )