สินค้าหมด

79 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11024' and ( pcharacter='75' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2984,20157,2635,11034,3175,2642,2685,2641,2634,2639,11151,2640,2636,2632,2633,2637,2638 Array ( [0] => 2984 [1] => 20157 [2] => 2635 [3] => 11034 [4] => 3175 [5] => 2642 [6] => 2685 [7] => 2641 [8] => 2634 [9] => 2639 [10] => 11151 [11] => 2640 [12] => 2636 [13] => 2632 [14] => 2633 [15] => 2637 [16] => 2638 )