สินค้าหมด

79 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11024' and ( pcharacter='75' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2984,2637,2634,2639,20157,3175,2636,2632,2642,2635,2641,11034,2633,11151,2640,2638 Array ( [0] => 2984 [1] => 2637 [2] => 2634 [3] => 2639 [4] => 20157 [5] => 3175 [6] => 2636 [7] => 2632 [8] => 2642 [9] => 2635 [10] => 2641 [11] => 11034 [12] => 2633 [13] => 11151 [14] => 2640 [15] => 2638 )