สินค้าหมด

79 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11024' and ( pcharacter='75' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2984,2641,2635,2633,2638,2637,2636,2632,2639,2640,3175,11034,2634,11151,2642,20157 Array ( [0] => 2984 [1] => 2641 [2] => 2635 [3] => 2633 [4] => 2638 [5] => 2637 [6] => 2636 [7] => 2632 [8] => 2639 [9] => 2640 [10] => 3175 [11] => 11034 [12] => 2634 [13] => 11151 [14] => 2642 [15] => 20157 )