สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11023' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11021,8467,8466,8465,8433,14755,13045,11027,18676,11038,8241,11170,13044,18228,11031,18673,10230,11036 Array ( [0] => 11021 [1] => 8467 [2] => 8466 [3] => 8465 [4] => 8433 [5] => 14755 [6] => 13045 [7] => 11027 [8] => 18676 [9] => 11038 [10] => 8241 [11] => 11170 [12] => 13044 [13] => 18228 [14] => 11031 [15] => 18673 [16] => 10230 [17] => 11036 )