สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11023' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14755,11027,8466,18676,8241,8464,11496,13044,8433,11021,11031,19502,18228,11036,18673,13045,8467,11170 Array ( [0] => 14755 [1] => 11027 [2] => 8466 [3] => 18676 [4] => 8241 [5] => 8464 [6] => 11496 [7] => 13044 [8] => 8433 [9] => 11021 [10] => 11031 [11] => 19502 [12] => 18228 [13] => 11036 [14] => 18673 [15] => 13045 [16] => 8467 [17] => 11170 )