สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11023' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8465,8241,11021,8433,11496,11027,8464,18228,13044,13045,8466,11170,10230,18676,18679,18673,11031,11036 Array ( [0] => 8465 [1] => 8241 [2] => 11021 [3] => 8433 [4] => 11496 [5] => 11027 [6] => 8464 [7] => 18228 [8] => 13044 [9] => 13045 [10] => 8466 [11] => 11170 [12] => 10230 [13] => 18676 [14] => 18679 [15] => 18673 [16] => 11031 [17] => 11036 )