สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11023' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8467,13044,11170,14755,8433,10230,18676,13045,8241,18673,11036,18679,9325,8466,24093,8465,11038,11496 Array ( [0] => 8467 [1] => 13044 [2] => 11170 [3] => 14755 [4] => 8433 [5] => 10230 [6] => 18676 [7] => 13045 [8] => 8241 [9] => 18673 [10] => 11036 [11] => 18679 [12] => 9325 [13] => 8466 [14] => 24093 [15] => 8465 [16] => 11038 [17] => 11496 )