สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11023' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11496,11021,13045,14755,8467,24093,11170,18228,8433,10230,11027,8465,18676,8466,11031,19502,18679,11038 Array ( [0] => 11496 [1] => 11021 [2] => 13045 [3] => 14755 [4] => 8467 [5] => 24093 [6] => 11170 [7] => 18228 [8] => 8433 [9] => 10230 [10] => 11027 [11] => 8465 [12] => 18676 [13] => 8466 [14] => 11031 [15] => 19502 [16] => 18679 [17] => 11038 )