สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11023' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8241,18228,11038,24093,11036,8464,13045,8467,14755,8465,11027,11031,18679,18676,10230,11021,13044,11170 Array ( [0] => 8241 [1] => 18228 [2] => 11038 [3] => 24093 [4] => 11036 [5] => 8464 [6] => 13045 [7] => 8467 [8] => 14755 [9] => 8465 [10] => 11027 [11] => 11031 [12] => 18679 [13] => 18676 [14] => 10230 [15] => 11021 [16] => 13044 [17] => 11170 )