สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11022' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16675,19739,6471,519,21651,22126,10175,20907,7221,21973,203,12468,1615,8097,23464,17478,11985,3028 Array ( [0] => 16675 [1] => 19739 [2] => 6471 [3] => 519 [4] => 21651 [5] => 22126 [6] => 10175 [7] => 20907 [8] => 7221 [9] => 21973 [10] => 203 [11] => 12468 [12] => 1615 [13] => 8097 [14] => 23464 [15] => 17478 [16] => 11985 [17] => 3028 )