สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11022' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15973,7483,7775,20545,21238,3164,2704,21025,10235,16366,9142,19389,20127,7907,6509,6744,5255,22737 Array ( [0] => 15973 [1] => 7483 [2] => 7775 [3] => 20545 [4] => 21238 [5] => 3164 [6] => 2704 [7] => 21025 [8] => 10235 [9] => 16366 [10] => 9142 [11] => 19389 [12] => 20127 [13] => 7907 [14] => 6509 [15] => 6744 [16] => 5255 [17] => 22737 )