สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11022' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6573,5649,12979,5332,6119,22591,8406,3596,7221,12460,2823,22164,6641,18597,22912,6598,10784,23462 Array ( [0] => 6573 [1] => 5649 [2] => 12979 [3] => 5332 [4] => 6119 [5] => 22591 [6] => 8406 [7] => 3596 [8] => 7221 [9] => 12460 [10] => 2823 [11] => 22164 [12] => 6641 [13] => 18597 [14] => 22912 [15] => 6598 [16] => 10784 [17] => 23462 )