สินค้าหมด

59 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11021' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11170,11023,11496,18679,10230,8465,8464,18673,8241,18676,18228,8433,8467,19502,11036,13044,8466,13045 Array ( [0] => 11170 [1] => 11023 [2] => 11496 [3] => 18679 [4] => 10230 [5] => 8465 [6] => 8464 [7] => 18673 [8] => 8241 [9] => 18676 [10] => 18228 [11] => 8433 [12] => 8467 [13] => 19502 [14] => 11036 [15] => 13044 [16] => 8466 [17] => 13045 )