สินค้าหมด

59 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11021' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8465,11023,11170,8466,11036,13045,8433,10230,9325,11027,18673,11038,8467,18676,24093,13044,18679,18228 Array ( [0] => 8465 [1] => 11023 [2] => 11170 [3] => 8466 [4] => 11036 [5] => 13045 [6] => 8433 [7] => 10230 [8] => 9325 [9] => 11027 [10] => 18673 [11] => 11038 [12] => 8467 [13] => 18676 [14] => 24093 [15] => 13044 [16] => 18679 [17] => 18228 )