สินค้าหมด

59 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11021' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18228,9325,13045,11023,19502,8465,8466,18673,18676,24093,11031,8464,8241,11170,8433,11038,8467,18679 Array ( [0] => 18228 [1] => 9325 [2] => 13045 [3] => 11023 [4] => 19502 [5] => 8465 [6] => 8466 [7] => 18673 [8] => 18676 [9] => 24093 [10] => 11031 [11] => 8464 [12] => 8241 [13] => 11170 [14] => 8433 [15] => 11038 [16] => 8467 [17] => 18679 )