สินค้าหมด

59 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11021' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11031,9325,8466,24093,13045,13044,11170,11036,11023,10230,18679,11496,11038,8467,8465,8464,18673,19502 Array ( [0] => 11031 [1] => 9325 [2] => 8466 [3] => 24093 [4] => 13045 [5] => 13044 [6] => 11170 [7] => 11036 [8] => 11023 [9] => 10230 [10] => 18679 [11] => 11496 [12] => 11038 [13] => 8467 [14] => 8465 [15] => 8464 [16] => 18673 [17] => 19502 )