สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11020' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8435,11488,8437,4821,8438,11032,11029,6496,10279,11026,8439,8539,9421,24014,14686,14693,22224,8436 Array ( [0] => 8435 [1] => 11488 [2] => 8437 [3] => 4821 [4] => 8438 [5] => 11032 [6] => 11029 [7] => 6496 [8] => 10279 [9] => 11026 [10] => 8439 [11] => 8539 [12] => 9421 [13] => 24014 [14] => 14686 [15] => 14693 [16] => 22224 [17] => 8436 )