สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11020' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8439,8438,8539,14693,14686,8436,11026,22224,24014,10279,11032,11029,6496,9421,8435,4821,8437,11488 Array ( [0] => 8439 [1] => 8438 [2] => 8539 [3] => 14693 [4] => 14686 [5] => 8436 [6] => 11026 [7] => 22224 [8] => 24014 [9] => 10279 [10] => 11032 [11] => 11029 [12] => 6496 [13] => 9421 [14] => 8435 [15] => 4821 [16] => 8437 [17] => 11488 )