สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11020' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11032,22224,8539,11029,10279,11026,6496,14693,11488,8437,8439,8438,4821,8435,8436,14686,24014,9421 Array ( [0] => 11032 [1] => 22224 [2] => 8539 [3] => 11029 [4] => 10279 [5] => 11026 [6] => 6496 [7] => 14693 [8] => 11488 [9] => 8437 [10] => 8439 [11] => 8438 [12] => 4821 [13] => 8435 [14] => 8436 [15] => 14686 [16] => 24014 [17] => 9421 )