สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11020' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14686,24014,8439,11026,22224,8539,8438,11029,8435,10279,14693,11488,8436,6496,4821,8437,9421,11032 Array ( [0] => 14686 [1] => 24014 [2] => 8439 [3] => 11026 [4] => 22224 [5] => 8539 [6] => 8438 [7] => 11029 [8] => 8435 [9] => 10279 [10] => 14693 [11] => 11488 [12] => 8436 [13] => 6496 [14] => 4821 [15] => 8437 [16] => 9421 [17] => 11032 )