สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11020' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8436,11488,11029,4821,22224,8438,8539,24014,8437,14693,8439,9421,14686,10279,6496,11032,11026,8435 Array ( [0] => 8436 [1] => 11488 [2] => 11029 [3] => 4821 [4] => 22224 [5] => 8438 [6] => 8539 [7] => 24014 [8] => 8437 [9] => 14693 [10] => 8439 [11] => 9421 [12] => 14686 [13] => 10279 [14] => 6496 [15] => 11032 [16] => 11026 [17] => 8435 )