สินค้าหมด

59 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11019' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3439,5806,1516,11022,2743,6579,8936,9945,2677,7571,11872,13105,6309,21469,5229,4945,5815,21921 Array ( [0] => 3439 [1] => 5806 [2] => 1516 [3] => 11022 [4] => 2743 [5] => 6579 [6] => 8936 [7] => 9945 [8] => 2677 [9] => 7571 [10] => 11872 [11] => 13105 [12] => 6309 [13] => 21469 [14] => 5229 [15] => 4945 [16] => 5815 [17] => 21921 )