สินค้าหมด

59 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11019' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4007,2031,9377,21704,22412,8407,5466,8388,16308,12460,3881,24333,5166,6641,18415,16122,23845,14566 Array ( [0] => 4007 [1] => 2031 [2] => 9377 [3] => 21704 [4] => 22412 [5] => 8407 [6] => 5466 [7] => 8388 [8] => 16308 [9] => 12460 [10] => 3881 [11] => 24333 [12] => 5166 [13] => 6641 [14] => 18415 [15] => 16122 [16] => 23845 [17] => 14566 )